A- A A+

Pilihan Bahasa

 • selamatdatang

Pengenalan

Tribunal Rayuan Persaingan adalah satu badan kehakiman bebas yang ditubuhkan di bawah seksyen 44 Akta Persaingan 2010 yang mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2012.

Tribunal Rayuan Persaingan dianggotai oleh seorang Presiden dan antara tujuh (7) hingga dua puluh (20) anggota lain yang dilantik oleh Perdana Menteri atas syor Menteri.

Presiden Tribunal Rayuan Persaingan dilantik daripada seorang Hakim Mahkamah Tinggi manakala anggota-anggotanya pula adalah orang yang mempunyai kepakaran yang berkaitan dalam perindustrian, perdagangan, ekonomi, undang-undang, perakaunan, atau hal-ehwal pengguna. Tempoh perlantikan bagi Presiden dan anggota adalah tidak melebihi enam tahun(6).

Senarai Presiden dan anggota-anggota Tribunal Rayuan Persaingan adalah seperti berikut:

 1. YA Datuk Hanipah binti Farikullah (Presiden);
 2. YBhg Tan Sri Abu Talib bin Othman;
 3. YBhg Tan Sri Dato’ Seri Haidar bin Mohamed Nor;
 4. YBhg Tan Sri Dato’ Sri Dr. Sulaiman bin Mahbob;
 5. YBhg Tan Sri Dato’ Dr. Lin See Yan;
 6. YBhg Tan Sri Datuk Amar Wilson Baya Dandot;
 7. YBhg Dato’ Seri Azhar @ Izhar bin Haji Ma’ah;
 8. YBhg Dato’ Bentara Luar Dato’ Haji Hashim bin Dato’ Haji Yusof;
 9. YBhg Datuk Dr. Pang Teck Wai;
 10. YBhg Datuk Merlyn Kasimir; dan
 11. YBrs Profesor Madya Dr Wan Liza binti Md Amin @ Fahmy

Tribunal Rayuan Persaingan ditadbir oleh seorang Setiausaha yang dilantik oleh Menteri di bawah seksyen 50 Akta Persaingan 2010.

Pautan

Portal Rasmi KPDNKK    |  MyGovernment MAMPU  |   MyCC   |   Kehakiman